Avis Legal

IDENTITAT DEL TITULAR DE LA WEB

En compliment del que disposa l'article 10 de la Ley 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, detallem a continuació les dades identificatives de l'entitat titular d'aquest lloc Web:

MUSSAP Mutua d'Assegurances i Reassegurances amb CIF:G08171548, domiciliada a Barcelona, Via Laietana, 20 08003  i telèfon  932956300,  fax  932956312. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 20.806 de Entidades y Personas,apartat 5º,  Foli 149, Full B-12.571, codi M-107. (mailto:mussap@mussap.net)

 

TERMES I CONDICIONS D'ÚS

Els presents termes i condicions (en endavant Avís Legal) tenen per objecte regular l'ús de la Web

 

La utilització de la Web per un tercer el coverteix en Usuari i, suposa la plena acceptació de l'Usuari, de totes i cadascuna de les condicions d'aquest Avís Legal.
 

Aquests Termes i Condicions, així com el contingut , disseny i organització del Web poden ser revisats i modificats en qualsevol moment.

 

L'ús, accés i navegació per la web és lliure i gratuït i implica el compliment dels presentes termes i conficions,la legislació vigent, i els bons costums i usos acceptats en entorn internet

 

L'Usuari s'obliga a no utilitzar la Web o els seus serveis amb finalitats o efectes ilícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que pugui malmetre, inutilitzar o deteriorar la Web, els seus serveis, o impedir un normal ús de la Web per altres Usuaris.

 

En el cas que en el futur s'incloguin noves seccions que prestin serveis específics, Mussap podrá incloure Termes i Condicions especifiques a aquestes seccions 

 

Mussap no es fa responsable dels danys i perjudicis derivats de l'accés, ús o mala utilització de la web i els seus continguts, o la propagació de virus a través seu, ni dels errors, interrupcions o talls en la prestació de serveis.

 

Mussap no respon de la veracitat de les informacions que no siguin de la seva exclusiva elaboració, no assumint per tant cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguessin derivar d'aquestes informacions.

 

Mussap no es fa responsable dels continguts, productes i serveis inclosos en enllaços electrònics, butlletins, foros … vinculats a aquesta Web

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts de la Web, llevat que s'indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de Mussap, a títol enunciatiu i no limitatiu, el disny gràfic, codi font, logotips, textos, gràfics, il·lustracions, fotografíes, i altres elements que apareixen a la Web.

 

A més tots  els noms comercials, marques  … de qualsevol classe que siguin a la Web estan protegits.

 

L'Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d'explotació, de tota o una part dels continguts d'aquest lloc Web constitueixen una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial dels seus titulars

 

RESPONSABILITAT PER L'ÚS DE LA WEB

L'Usuari és l'únic responsable de les infraccions en les que pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització de la Web, quedant Mussap, empreses del grup, col·laboradors, empleats i representants, exonerats de qualsevol tipus de responsabilitat que es pugués derivar per les accions de l'Usuari.

 

Mussap farà el possible per procurar facilitar informació actualitzada, tot i així, no assumeix cap garantia en relacióamb l'absència d'errors, o possibles inexactituts

 

En el cas que es faciliti l'ús de contrassenyes personals a l'usuari per accedir a determinats serveis, és responsabilitat de l'usuari mantenir la seva confidencialitat, assumint, per tant, els danys o conseqüències que es derivin del trencament o revelació de secret

 

POLÍTICA SOBRES DADES PERSONALS

Per visitar la web de MUSSAP, no s'han de facilitar dades personals.

 

En el cas que per a un determinat servei o actuació l'usuari facilités les seves dades personals, s'incorporaran a un fitxer titularitat de MUSSAP, i es tractaran exclusivament  per la finalitat per les que haguessin estat facilitades: resolució de consultes, contacte comercial,  selecció i contratació d'empleats etc.

 

En el  momento que l'usuari facilita les seves dades està acceptant la conformitat a que es traxtin de la manera expressada.

 

En qualsevol moment l'usuari disposa del dret d'accedir, rectificar o cancelar les dades  personals facilitades, així com oposar-se al seu tractament  dirigint-se a MUSSAP a mussap@mussap.net,  o a Via laietana, 20 de Barcelona (08003).

 

 

POLÍTICA DE "COOKIES"

La web utilitza cookies amb la finalitat de facilitar la navegació i oferir un servei personalitzat i més àgil. Vostè pot configurar el seu programa de navegació per Internet per no rebre aquestes cookies; en aquest cas la qualitat i rapidesa de la navegació pot  disminuir.

Què són les cookies y per a què serveixen?

Les cookies són arxius que les pàgines web poden instal·lar en el seu dispositiu (ordinador, tauleta, smartphone, etc.) amb finalitats variades. La principal és facilitar la navegació, però també poden recopilar altres informacions per a, per exemple, finalitats estadístiques.

Amb l'ús de cookies, es millora el rendimento tècnic de la web, adaptant la navegació a les preferències dels usuaris. Per altra banda, la informació estadística recollida a partir de les cookies permet als responsables de la web millorar el servei.

Tipologia de cookies

En funció de la seva permanència, les cookies es clasifiquen en cookies de sessió o permanents. Les primeres expiren un cop es tanca el navegador, mentre que les altres ho fan quan ja han dut a terme la seva funció o quan s'esborren manualment.

COOKIES DE RENDIMENT: Aquestes cookies guarden les preferències de determinades eines per no haver-les de configurar cada cop que s'accedeix a la web.

COOKIES ANALÍTIQUES: Són les que permeten analitzar el tràfic per la web i analitzar estadísticament l'ús dels diversos serveis que ofereix la web. La recopilació d'aquestes dades es fa de forma anònima i no va lligada a cap dada de tipus personal.

COOKIES DE GEOLOCALITZACIÓ: Detecten, de manera anònima, el país on és l'usuari per oferir continguts i serveis més apropiats

COOKIES DE REGISTRE: Es generen quan l'usuari s'ha registrat i serveixen per  identificar els comptes d'usuari i els seus serveis associats.

COOKIES DE PUBLICITAT: Permeten gestionar els diferents anuncis presents a la web, adaptant el contingut de l'espai publicitari a l'ús que se'n fa.

COOKIES DE TERCERS: Aquestes cookies poden ser instal·lades a la pàgina amb l'objectiu de millorar serveis que ofereixin aquests tercers,  com per exemple enllaços a xarxes socials per compartir els continguts de la web.

Puc eliminar la instal·lació de cookies?

Tots els navegadors permeten bloquejar o eliminar les cookies si l'usuari així ho vol.

 


Internet Explorer: Eines > Opcions d'Internet >  Privacitat > Configuració
 

Firefox: Eines > Opcions > Privacitat > Historial > Configuració Personalitzada

 

Chrome: Configuració > Mostrar opcions avançades > Privacitat > Configuració de contingut

 

Safari: Preferències > Seguretat

 

MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D'ÚS

Mussap es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol momento i sense notificació prèvia, les condicions d'ús de la Web. L'Usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d'ús que siguin vigents en el moment en el que accedeixi a la Web,  per la qual cosa haurà consultar periòdicament les condicions d'ús.
 

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució d'aquest Avís Legal es regiran per la legislació espanyola, i es sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.