QUI SOM?

Mussap neix a Barcelona el 1932 com a Mútua d'Accidents del Treball Agrícola. Durant la seva trajectòria la seva evolució ha sigut constant esdevenint avui una Mútua d'Assegurances i Reassegurances que treballa pràcticament tots els productes asseguradors i amb una important implantació tant a Catalunya com a la resta de l'estat a través d'oficines pròpies i/o de la seva xarxa d'agents

Amb una marcada vocació de servei, han sigut sempre prioritats per la Mútua la qualitat, el rigor i la transparència de la gestió.

Per això el Consell d'Administració de Mussap amb la voluntat de garantir el rigor i transparència en la gestió com a principal compromís front als mutualistes, va aprovar les Guies de Bon Govern, i la Política d'Inversions que com a complement als Estatus de l'Entitat regulen el funcionament del propi Consell i de l'Assemblea de Mutualistes.

Igualment per a MUSSAP és important que la comunicació amb els seus mutualistes es fonamenti sobre els principis de la claredat, veracitat i eficiència. Per això, i amb la voluntat d'apropar als nostres assegurats al món de les assegurances amb definicions entenedores i precises,  hem implantat uns Principis  de Transparència en la Informació i la Publicitat seguint les directius establer-tes per UNESPA, mitjançant un Glossari de termes d'assegurança, una guia tècnica d'ajuda, la declaració de pràctiques no discriminatòries, els principis de bones practiques de trasnparència en l'Assegurança, i els principis de bones practiques en la Publicitat

Per altra banda per Mussap, qualitat és sinònim del millor servei cap al mutualista, i ha fet d'aquesta opció un dels seus valors diferencials i un repte diari. Així, l'any 2000 DEKRA-ITS, prestigiosa certificadora internacional, va atorgar a Mussap la Certificació d'Assegurament de la Qualitat segons la Norma ISO 9001. Aquesta acreditació s'ha anat renovant anualment gràcies a l'esforç de tot l'equip humà de la Mútua que està plenament compromès amb la qualitat com a filosofia de treball i de millora contínua.

La Responsabilitat Social Corporativa és un altre dels compromisos de Mussap; compromís amb la societat en la que està implantada.

Mussap entén que les Entitats, les empreses i més encara un mútua com és el cas no pot ni ha de viure d'esquena a la societat a la que està donant servei i que per altra banda és la que l'ha permès al cap i a la fi créixer i tirar endavant el seu projecte.

Per això sempre està oberta en col•laborar en iniciatives de caire social que l'únic que pretenen i persegueixen és el bé comú com a individus i com a societat.

Mussap una mútua amb vocació de servei que ha sabut donar resposta a les canviants necessitats de la societat de la que forma part i amb la que està compromesa

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

  • PRESIDENT Sr. FLORENCI BOSCH SOLER
  • VICEPRESIDENT Sr. JOSEP MATARÓ CLOPES
  • SECRETARI Sr. FRANCISCO CHAMORRO BERNAL
  • TRESORER i VICESECRETARI Sr. JORDI CARULLA FELICES
  • CONSELLER Sr. JOSEP RIERA SOBREVIAS
  • CONSELLER Sr. LLUÍS CAÑABATE RIPOLLÈS