Informe de gestió

En aquest apartat trobarà un breu resum de l'informe anual de l'últim exercici aprovat per l'Assemblea de Mutualistes.

Informe de gestió i Auditoria, Balanç, Cobertura de Provisions, Solvència